Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zařazení JPO

15. 11. 2007

Zařazení JPO, aneb co to je?

SDH Oudoleň je zařazena v V. kategorii JPO.

V článcích, ale i mezi hasiči se občas objeví zkratka JPO II, apod. Ale nezasvěcení možná ani netuší, o co se vlastně jedná.  Tedy o co jde?

Hasičské sbory ČR, které jsou připravovány k výjezdu, jsou rozděleny do šesti kategorií JPO I až JPO VI (Jednotka požární ochrany). Nejčastěji vyjíždí JPO I. Jedná se o jednotky profesionálních hasičů.

Ty musí vyjet do dvou minut od vyhlášení poplachu. Tyto jednotky jsou v každém krajském městě. Další jednotka je zpravidla v bývalém okresním městě a na území bývalých okresů pak jsou umístěny průměrně další dvě menší JPO I. Jednotky tohoto typu vyjíždí v okruhu dojezdu do 20 minut. Zajišťují výjezd jednoho až tří družstev o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev (1+5) nebo jejich kombinaci, poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své působnosti, v místě dislokace plní úkoly místní jednotky PO; u početně málo obsazených stanic zpravidla v součinnosti s místní jednotkou SDH obce.

JPO II je jednotka dobrovolných hasičů, která musí zajistit výjezd alespoň jednoho družstva o zmenšeném stavu (1+3) do pěti minut, zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. V některých z těchto jednotek slouží hasiči, kteří za toto dostávají plat, v některých jednotkách někteří hasiči dostávají odměnu za držení pohotovosti. Většinou se však jedná o dobrovolníky. Tyto jednotky vyjíždí i mimo vlastní obec v okruhu dojezdu do 10 minut a mohou zasahovat i samostatně, tedy i bez spoluúčasti profesionální jednotky. Na území bývalých okresů většinou působí jen dvě jednotky této kategorie.

JPO III je jednotka dobrovolných hasičů, která je občas povolávána i k výjezdům mimo obec, také přibližně do vzdálenosti 10 minut jízdy. Tyto jednotky musí vyjet nejpozději do 10 minut. V rámci bývalých okresů působí průměrně 17 těchto jednotek.

JPO IV je jednotka profesionálních hasičů zřízená větším podnikem, ve kterém je požárně nebezpečná výroba nebo kde může být ohrožen větší počet osob. V České republice je jen 97 těchto jednotek, průměrně tedy asi jen sedm v kraji. Tyto jednotky jsou především určeny k zásahům uvnitř areálů vlastních závodů. Protože tyto jednotky mívají i speciální výbavu, bývají občas povolávány i k složitějším událostem mimo svůj areál. Doba výjezdu je stanovena na maximálně dvě minuty.

JPO V je nejčastější forma jednotky sboru dobrovolných hasičů. Průměrně je v okrese 58 těchto jednotek. Tyto jednotky jsou určeny jen pro zásah ve své obci a měly by být schopny vyjet do 10 minut od vyhlášení poplachu.

JPO VI je jednotka sboru dobrovolných hasičů podniků. Jsou zřízeny ve velkých podnicích a jsou určeny jen pro zásahy uvnitř závodů. Jednotek této kategorie ubývá a dnes jich je jen 261, což jsou v průměru tři v okrese i tyto jednotky musí vyjet do deseti minut.

Kromě těchto jednotek jsou také další jednotky, tzv. nezařazené, které v případě mimořádné události lze využít k pomocným pracím.

 Zdroj: Hasíkovy novinky